چرا افراد باهوش تصمیمات احمقانه میگیرند


یک الگو فکری و تصمیم گیری پشت تمامی تصمیم گیری های به ظاهر غیر منطقی وجود دارد. چرا سرمایه گذاران موفق خیلی زود سهام هایی با امکان رشد بالا را میفروشند و به جای آن سهام های به درد نخور دیگر را نگه میدارند،چرا کسانی که پول قرض میگیرند بیشترین بهره رو میپردازند و کسانی پول ذخیره میکنند هیچ وقت به سود مورد نظر خود نمیرسند، و اینکه چرا خیلی از ما نمیتونیم جلوی خرج کردنمون رو بگیریم.

 

نظریه پردازان اقتصاد رفتاری