انتشار کدهای تخفیف با تاریخ انقضا


مقاله به تعویق انداختن تجربیات لذت بخش توسط اساتید بازاریابی, سوزان شو (UCLA) و الیت گنزی(UCSD) نشان می‌دهد که تنها ۶ % از مردم، کد تخفیفی که برای مصرف آن دو ماه زمان داشتند استفاده کرده اند, در حالی که در مورد دیگر که زمان استفاده از کد تخفیف فقط 2 روز بوده 31% از مردم از کد های تخفیف خود استفاده کرده اند. 

این ایده که مردم پس انداز کردن را دوست دارند، آنچنان قدرتی ندارد که مردم را ز خرید کردن باز دارد. با درک این موضوع که بساری از مردم، میتوان به آنها این شوک و تلنگر رو وارد کرد که ممکن است آنها یک معامله شیرین رو از دست بدهند و هیچ کس از شنیدن سود در یک معامله ناراحت نمیشود.

بسیاری از مردم با شنیدن کالای رایگان و کلمه پس انداز هیجان زده میشوند، ولی میتوان با تایین تاریخ های نزدیک برای تخفیف ها مردم رو وادار به واکنش کرد چون اون ها دوست ندارن فرصت ارزان خریدن رو از دست بدن. 

پیشنهاد یک روش هوشمند تر برای مجاب کردن کاربر به تجربه خرید و تخفیف، اوتوماتیک کردن این روش است به گونه ای که دیگر نیاز به کد تخفیف نباشد و میتوان این روش رو به صورت یک نوع پاداش دید. این روش به گونه ای است که دیگر خیال مشتری از انقضای تخفیف راحت میشه و مطمئن است که در صورتی که اگر تو بازه ای که ما برای اون مشخص خرید انجام بده برای خرید بعدی در هر تاریخ دیگری که انجام شود، ما برای اون یک تخفیف به صورت اتوماتیک لحاظ میکنیم.

 

نظریه پردازان اقتصاد رفتاری